STRONA GŁÓWNA
 GCI w Śląskim
 bardzo ważne informacje
 Ważne adresy

Gminne Centrum Informacji
Gmina Brenna

zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z gminy ... i okolic, rolników, siostry zakonne, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.

Budynek GCI

to jest strona naszej gminy

Gmina Brenna

Gminne Centrum Informacji zostało dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach Programu aktywizacji zawodowej absolwentów "Pierwsza Praca"

Pierwsza Praca

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

http://www.pup.cieszyn.pl