STRONA GŁÓWNA
 GCI w Śląskim
 bardzo ważne informacje
 Ważne adresy
 • bardzo ważne informacje
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Brenna
  ul. Wyzwolenia 69, tel.: (33) 8586971  Jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Brenna. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu aktywizacji zawodowej absolwentów "Pierwsza Praca").

  Gminne Centrum Informacji w Brennej świadczy usługi od października 2005r., od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - skanowania,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  GCI Brenna

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Brenna, powiatu cieszyńskiego, przyjezdni, w szczególności młodzież, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Polityce Strukturalnej UE,
  3. Programach bilateralnych,
  4. Programach Wspólnotowych,
  5. Ułatwieniach podatkowych,
  6. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  7. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  8. Prawie Pracy UE,
  9. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  10. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  11. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa śląskiego,
  12. Legalnej pracy w państwach UE.